News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

ABAKADA-Utot-------- Dighay na lumabas sa puwit (Part 3)Kabit ---- asawang nakatira sa iba
Kalbo ---- gupit ng buhok na korteng itlog.

Dalaga ------ babaeng gustong maging ina.
Dalaginding - dalagang hindi pa nagsusuot ng bra.
Dighay --- Utot na lumabas sa bunganga.
Dilim ---- liwanag na maitim.

Ginang --- asawa ni ginoo na mukha nang tsimay.
Ginoo ---- asawa ni ginang na may inaasawang iba.
Gipit ---- kalagayan ng tao na suki na ng sanglaan.

Ha ------- sagot ng nagbibingi-bingihan.
Halakhak - tawang bukang-buka ang ngala-ngala.
Handaan -- magdamagan na Palakihan ng tiyan.
Handog --- bigay na laging may kapalit.
Hipo ----- haplos na may malisya.
Hudas ---- tapat na manloloko.


[53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63]

Tagalog jokes # 12