News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

ABAKADA-Utot-------- Dighay na lumabas sa puwit


Abuloy --- bayad sa nahigop na kape at nanguyang biskwit sa nilamayang sakla.
Akala ---- alam na alam daw.

Aginaldo - inaasahan na makukuha sa araw ng Pasko na mas okay sanakung pera
na lang.
Ama ------ pamilyadong gustong maging binata


Bakasyon - sandaliang pahinga sa trabahong hingal lang ang pahinga.

Bakit ---- tanong na laging mahirap masagot.

[53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63]
ABAKADA Tagalog Jokes■New