News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

TATAY: mula ngayon walang magsasalita ng ingles.. ang sinumang magpa dugo ng ilong ko at sa nanay nyo, palalayasin sa pamamahay na to ! klaro ba ?


ANAK: ang mga namutawi sa inyong mga labi ay mataman ko pong iiimbak sa sulok ng aking balintataw,sa kaibuturan ng aking puso, gugunam-gunamin, aariing salik ng aba at payak kong kabatiran..tatalikdan ang matatayog at palalong banyagang wika, manapay kakalingian,bibigkasin at sakdal timyas na sasambitin ng aking sangkalooban..

TATAY: (tulala)

Mas dumugo il0ng..hahaha

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13].....

Tags│Tagalog to english Tutorial, Best English Coaching Programs. Online EnglisH tutorials.How to improve your Fluency and Grammars?, 10 Best Tips in English Conversations.Learning The Foreign Language in 30 Days, Fast English Lessons,

Re:English Tutors, English for Koreans, Full Grammars for Dummies, Learn The Basic of Grammars. Best Dictionaries to buy. Call centers Requirements On Fluency and dictions.