News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

Isang ina ang nagsilang ng napakapangit na sanggol.


Ama: Isa syang kayamanan.
Ina: Oo, nga! Ibaon natin!.....

Makalipas ng dalawampung Taon
Malaki na ang Bata

Anak: Nay, yung girlfriend ko hindi naniniwala sa langit at impierno.
Nanay: Sige, pakasalan mo anak, ipatikim mo sa kanya ang langit, ako na
ang bahala sa impierno.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]....

Tags│Family and Relationship things, Best Things a family should get together, How to make your family happier, and Stronger, Best advice about Family and Marriage, Best Quotes for your Parents, Best ideal man like your Father, Best Ideal Woman Like your Mother, How to become a successful father, Single Moms