News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

Important Rules (Elite Members Only)


1. Huwag I View ang Link sa Parehong Browser 

 2.Dapat I paste Nyo ito sa Facebook  Status nyo Dahil Ang Facebook ang Magsisilbing ENTRY GATEWAY SA UNIQUE VIEW, Importante ito, Huwag Kalimutan. 

 3.Huwag Na Huwag I view ang SAYS Profile Link Gamit ang inyong Original facebook Account.at gamit ang parehong internet browser. 

 4. Sundin Ang Araw at Oras ng Sked, Wag I view kung hindi naman naka sked. Kasalanan nyo pag na banned kayo.