News Portal Blog /This Blog Features All Trending And Hot News Around The WOrld, Viral Videos, POlitical and Community Gossips. Social MEdia Virals and Source of LAtest Viral News

NGONGO: Mo e Meen! Mo e Meen - nyung nata lata!


Isang araw, Tinawag ni Inay si manny, ang batang ngo-ngo.
Inay: Manny, magpunta ka sa tindahan ni Aling Pokwang at bumili ka ng isang latang Pork & Beans!
manny: Omo, inay !

Nagtungo si manny Ngo Ngo sa tindahan ni Aling pokwang . Apat na bundok ang kaniyang nilakad. Pagdating ni manny sa tindahan ay binati niya ang tindera.

manny: Aning mokwang, ngamuta na mo ngayo? (Kamusta na po kayo?)
Aling pokwang: Mabuti naman. Ano ang kailangan mo Boy?"
manny: Mangmilan nga mo ng inang lata ng Mo e Meen! (Pagbilhan nga po ng isang lata ng Pork n Beans)

Aling Pokwang: Ano kamo, Boy?
manny: Isa mong Mo e Meen (Isa pong Pork n Beans)
Aling Ppkwang: Paki-ulit nga Boy at hindi kita maintindihan.

manny: Mo e Meen! Mo e Meen - nyung nata lata! (Pork n Beans! Pork n Beans! Yung nasa lata!)
Aling Pokwang: Hindi talaga kita maintindihan. Mabuti pa kaya ay i-spell mo na lang sa akin.
manny: O ninge. Mo e Meen. Netter Mi. (O sige. Pork n Beans. Letter P)

Aling Pokwang: Letter 'B' ba?
manny: Ine! Netter Mi as in Minimines. (Hindi! Letter "P" as in Philippines )
Aling Pokwang: Ha???
manny: Mi! (Kinanta ni Boy ang alphabet) Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee..En, Em, En, O, Mi! - - Mi!

Aling Petra: Ahhh, P! Letter P! (Masiglang sagot ni Aling Petra .)
Boy: Oo. Mi! Mo e Meen! (Oo! P! Pork n Beans!)
Aling Petra: Sige ituloy mo Boy. 'P'...
Boy: Ngo! (O!)

Aling Pokwang: Ano kamo?
manny: (Kumanta ulit) Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, Ngo
Aling Pokwang: Ahhh, titik O! P-O. Sige ituloy mo pa!
manny: Netter Arrng (Letter R)

Aling Pokwang: Kantahin mo na lang ulit Boy.
manny: Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, O, Mi, Ngyu, Arrng!
Aling Pokwang: Ahhh! Letter R. Malapit na. 'P-O-R'? Hindi ko pa rin makuha, Boy. Anong letter ang susunod?

manny: Ngey.
Aling Pokwang: Letter A?
manny: Ini ho! (Sabay buntung-hininga si Boy) Ngey! A, Ma, Nga (A-Ba-Ka-Da ang kinanta)! Nga!"

Aling Pokwang: Ka! Letter 'K' 'P-O-R-K' Ahhh Pork!!!
manny: Oo!!! Mo e Meen!
Aling Pokwang: Pork and?
manny: Oo!! Mo e Meen!!!

Aling Pokwang: Pork and Meen? Ahhhh!!! Alam ko na!!! Pork and Beans!!!
manny: Oo! Oo!! Mo e Meen!! Mo e Meen!!!!" ang masayang sigaw ni Boy.
Aling Pokwang: Pork and Beans pala ang kailangan mo!!!
Manny: Oo. Mo e Meen!
Aling Pokwang: Hay nako!!!... Wala!!!

[75][76][77][78][79][80][81][82][83]...